หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาการตลาด
สาขาการท่องเที่ยว
สาขาการบัญชี
สาขาธุรกิจสถานพยาบาล

 

 จากประสบการณ์ด้านการศึกษามานานกว่า 40 ปี
สืบเนื่องก่อนการจัดตั้งเป็นระดับวิทยาลัย ด้วยหลักสูตรการสอน ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นแนวหน้าที่ได้รับการยอมรับ
จากสถาบัน และองค์กรต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศ ในด้านการพัฒนาการศึกษา เรามุ่งเน้นให้นักศึกษา
มีความพร้อมนำวิชาความรู้ ใช้ประกอบวิชาอาชีพในอนาคต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
 บรรยากาศภายในวิทยาลัย 
 
Powered by MakeWebEasy.com