จากประสบการณ์ด้านการศึกษามานานกว่า 40 ปี 
สืบเนื่องก่อนการจัดตั้งเป็นระดับวิทยาลัย ด้วยหลักสูตรการสอน ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นแนวหน้าที่ได้รับการยอมรับ
จากสถาบัน และองค์กรต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศ ในด้านการพัฒนาการศึกษา เรามุ่งเน้นให้นักศึกษา
มีความพร้อมนำวิชาความรู้ ใช้ประกอบวิชาอาชีพในอนาคต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ข่าวสารและกิจกรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ ท่าพระ ขอเลื่อนพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาและงานคืนสู่เหย้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันเสาร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ออกไปโดยไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ และถ้าสถานการณ์เป็นปกติจะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบในลำดับต่อไปทาง Web site : tvbac.ac.th และทาง https://www.facebook.com/ViboonTech/ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 
 
หลักสูตรที่เปิดสอน
 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาการตลาด
สาขาการท่องเที่ยว
สาขาการบัญชี
สาขาธุรกิจสถานพยาบาล

 

VBAC THAPHRA มาตรการป้องกันโควิด - 19

 

 

 
 บรรยากาศภายในวิทยาลัย 
 
Powered by MakeWebEasy.com