จากประสบการณ์ด้านการศึกษามานานกว่า 40 ปี 
สืบเนื่องก่อนการจัดตั้งเป็นระดับวิทยาลัย ด้วยหลักสูตรการสอน ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นแนวหน้าที่ได้รับการยอมรับ
จากสถาบัน และองค์กรต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศ ในด้านการพัฒนาการศึกษา เรามุ่งเน้นให้นักศึกษา
มีความพร้อมนำวิชาความรู้ ใช้ประกอบวิชาอาชีพในอนาคต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 
 
หลักสูตรที่เปิดสอน
 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาการตลาด
สาขาการท่องเที่ยว
สาขาการบัญชี
สาขาธุรกิจสถานพยาบาล

 

VBAC THAPHRA มาตรการป้องกันโควิด - 19

 

 

 
 บรรยากาศภายในวิทยาลัย 
 
Powered by MakeWebEasy.com