หลักสูตร
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาการตลาด
สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  สาขาการบัญชี  
สาขาสถานธุรกิจพยาบาล
ข่าวสารและกิจกรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ ท่าพระ ขอเลื่อนพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาและงานคืนสู่เหย้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันเสาร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ออกไปโดยไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ และถ้าสถานการณ์เป็นปกติจะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบในลำดับต่อไปทาง Web site : tvbac.ac.th และทาง https://www.facebook.com/ViboonTech/ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

วีดีโอแนะนำ

 บรรยากาศในวิทยาลัย
Powered by MakeWebEasy.com