หลักสูตรที่เปิดสอน
 
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาการตลาด
สาขาการท่องเที่ยว
สาขาการบัญชี
สาขาธุรกิจสถานพยาบาล

 

 

จากประสบการณ์ด้านการศึกษามานานกว่า 40 ปี 
ด้วยหลักสูตรการสอนและความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นแนวหน้าที่ได้รับการยอมรับ
จากสถาบัน และองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เรามุ่งเน้นในด้านการพัฒนาการศึกษา
ให้นักศึกษามีความพร้อม นำวิชาความรู้ไปใช้ประกอบวิชาอาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ข่าวสารและกิจกรรม

 

VBAC THAPHRA มาตรการป้องกันโควิด - 19

 

 

 
 บรรยากาศภายในวิทยาลัย 
 
Powered by MakeWebEasy.com