ทำความรู้จักสาขาการตลาด
image
เรียนเกี่ยวกับอะไร   
       การจัดการสอนในสาขาการตลาดจะเน้นให้นักศึกษามีทักษะทางการตลาด เช่น การนำเสนอการขาย ความเข้าใจในเรื่ององค์ประกอบ การเขียนแผนธุรกิจ การพัฒนาสินค้า วิเคราะห์ทางการตลาดในปัจจุบัน รวมไปถึงงานวิจัยการตลาดเพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักศึกษาเป็นผู้ประกอบการได้ด้วยตนเอง
image

ให้ความรู้ในเรื่องอะไรบ้า

   1. ศิลปะการขายการนำเสนอขายสินค้าและบริการ การจัดแสดงสินค้า และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
   2. การโฆษณาการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และการมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
   3. กฎหมายธุรกิจ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารเทศ การสื่อสาร
   4. การหาข้อมูลทางการตลาด การค้าปลีก การส่งเสริมการขาย
   5. ผู้เรียนมีจรรยาบรรณของนักการขาย คุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพ ฯลฯ
   6. การวิเคราะห์การตลาด นำไปสู้การเขียนแผนการตลาด
   7. กลยุทธ์ทางการตลาดนโยบายผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นแนวทางในการแข่งขันทางธุรกิจ
   8. เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการการตลาดและการทำงานได้มากขึ้น
   9. ช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า
   10. การพัฒนาการวิจัยการตลาด ปรับปรุงและต่อยอดทางธุรกิจ


image

เรียนจบแล้วสามารถทำงานด้านใดได้บ้าง

       การตลาดในปัจจุบันนั้นมีบทบาทมากขึ้น เนื่องจากการทำธุรกิจทุกอย่างจำเป็นต้องใช้ทักษะด้านการตลาด วิชาการตลาดยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยพัฒนาให้ตัวเราเก่งขึ้นคือ จะทำให้เราเป็นคนช่างสังเกต คิดนอกกรอบ ชอบวางแผน ชอบคิดกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาต่าง เป็นต้น 

Powered by MakeWebEasy.com