ทำความรู้จักสาขาบัญชี
image

เรียนเกี่ยวกับอะไร

       สาขาการบัญชีจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูลทางบัญชีและการเงินความเชี่ยวชาญด้านการภาษีอากรรวมไปถึงการสื่อสารภาษาอังกฤษความสามารถในการใช้โปรแกรมทางการบัญชีเพื่อให้นักศึกษาได้สำเร็จการศึกษาเป็นนักบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ

image

ให้ความรู้ในเรื่องอะไรบ้าง 

   1. การทำงบการเงินของสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน
   2. การตรวจสอบทั้งบัญชีภายใน ภายนอก ของสถานประกอบการ
   3. การวิเคราะห์งบการเงิน
   4. การทำบัญชีเกี่ยวกับภาษีอากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
   5. การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคอมพิวเตอร์กับงานบัญชี
   6. การสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
   7. การวางระบบบัญชีด้วยโปรแกรม visio

image

เรียนจบแล้วสามารถทำงานด้านใดได้บ้าง

 1. ผู้ตรวจสอบบัญชี
 2. สมุห์บัญชี
 3. นักวางรูประบบบัญชี
 4. เจ้าหน้าที่บัญชี การเงิน
 5. ผู้ตรวจสอบภายใน
 6. ข้าราชการกรมสรรพกร
 7. รับจ้างทำบัญชีอิสระ
 8. ครู อาจารย์
 9. ผู้ตรวจสอบภาษีอากร
 10. เจ้าของสถานประกอบการ
 11. ที่ปรึกษาทางบัญชี
Powered by MakeWebEasy.com