ทำความรู้จักสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
image

เรียนเกี่ยวกับอะไร
       สาขาที่เกี่ยวของกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ผนวกกับธุรกิจ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ ตลอดจนให้ความสำคัญกับเรื่อง ธุรกิจ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ การบริหารธุรกิจ การจัดการ บัญชี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จึงให้ความสำคัญทั้งความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และธุรกิจไปพร้อมกัน

image

ให้ความรู้ในเรื่องอะไรบ้าง

       สร้างความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ เช่น การใช้โปรแกรม Microsoft Office การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ การใช้โปรแกรมกราฟฟิกเพื่อการใช้งาน การเรียนรู้และทำความรู้จักกับภาษาโปรแกรมต่าง ๆ เช่น C++ , HTML , XML , Java , JavaScript , PHP , Basic การสร้างเว็บไซต์เบื้องต้น ด้วย Dreamweaver  การใช้ Photoshop การวาดเส้นการ์ตูนด้วย illustrator และอื่น ๆ

image

เรียนจบแล้วสามารถทำงานด้านใดได้บ้าง
       นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการเรียนต่อระดับปริญญาตรีได้ในคณะที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ดังนี้
   1. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   2. IT สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   3. ครุศาสตร์คอมพิวเตอร์
   4. วิทยาการคอมพิวเตอร์

image

นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จะมีทางเลือกในสายอาชีพในองค์กรต่าง ๆ เช่น ธนาคาร รัฐวิสาหกิจ บริษัทตลาดหลักทรัพย์ บริษัทระดับ SME ฯลฯ โดยสามารถทำงานในตำแหน่งเลขานุการ จนถึงโปรแกรมเมอร์ หรือเจ้าหน้าที่ End Use จนถึงเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงาน อาชีพหลักที่เป็นได้ มีดังนี้
เจ้าหน้าที่ฝ่าย End Use ในส่วนงาน เช่น ส่วนงานสินเชื่อของธนาคาร ที่มี ระบบซอฟต์แวร์สินเชื่อเบื้องต้น
   1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานธุรกิจ
   2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
   3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์ (Support)
   4. เจ้าหน้าที่ฝ่าย E–Learning
   5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงาน
   6. เลขานุการกรรมการผู้จัดการใหญ่
   7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบงานสำนักงาน
   8. เจ้าหน้าที่พัฒนาซอฟต์แวร์
   9. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
   10. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีคอมพิวเตอร์
   11. เจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษณา
   12. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารระบบ

Powered by MakeWebEasy.com