ทำความรู้จักสาขาท่องเที่ยว
image
แนะนำสาขา
          สาขาการท่องเที่ยวจัดหลักสูตรการเรียนการสอน เน้นทักษะการเสริมบุคลิกภาพและประสบการณ์ให้กับนักศึกษา ให้สามารถทำงานได้หลากหลายด้าน ไม่เพียงแค่เป็นมัคคุเทศก์เท่านั้น โดยการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนและลงมือปฏิบัติจริง นอกจากนี้นักศึกษาที่จบระดับชั้น ปวส. สาขาการท่องเที่ยว สามารถยื่นขอบัตรไกด์และบัตรนำเที่ยวได้ที่กรมการท่องเที่ยว
 
ให้ความรู้ในเรื่องอะไรบ้าง
          สร้างความรู้และเสริมทักษะวิชาชีพพร้อมกับเสริมบุคลิกภาพในทักษะด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะการจัดการธุรกิจนำเที่ยว ทักษะการนำเสนอทริปท่องเที่ยว ความรู้เกี่ยวกับสนามบินในการดูเที่ยวบิน การ Check in - Check out เคาน์เตอร์สนามบิน ภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือแม้แต่ทักษะการทำอาหารและการผสมเครื่องดื่ม เป็นต้น
 

 

อนาคตหลังเรียนจบ
          นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการเรียนต่อระดับปริญญาตรีได้ในคณะ/สาขาที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ดังนี้
1. สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
3. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
4. คณะวิทยาการจัดการ
5. คณะมนุษยศาสตร์
6. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
7. คณะพัฒนาการท่องเที่ยว

 

image
image
นักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยว จะมีทางเลือกในสายอาชีพในองค์กรต่าง ๆ ทั้งสายการท่องเที่ยว เช่น
1. มัคคุเทศก์
2. ล่ามแปลภาษา
3. พนักงานประสานงานทัวร์
4. ที่ปรึกษาการท่องเที่ยว
5. เจ้าหน้าที่ออกแบบโปรแกรมทัวร์
         
image
สายการบริการและโรงแรม เช่น
1. พนักงานฝ่ายต้อนรับ
2. ประชาสัมพันธ์โรงแรม
3. พนักงานบริการบนเรือสำราญ
4. บาร์เทนเดอร์

image
สายธุรกิจสายการบิน เช่น
1. พนักงานฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ
2. พนักงานบริการผู้โดยสารภาคพื้น
3. พนักงานสำรองตั๋วเครื่องบิน
Powered by MakeWebEasy.com