ทำความรู้จักสาขาการท่องเที่ยว
image
เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้าง
       สาขาการท่องเที่ยวเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติลงมือทำจริง เช่น เรียนเรื่องการนำเสนอทริป  การผสมเครื่องดื่ม Cocktail การทำอาหารว่างต้อนรับ ภาษาเพื่อการท่องเที่ยว เป็นต้น หลักสูตรการเรียนสาขาท่องเที่ยวยังสาขาทำงานได้หลายด้าน ไม่เพียงแค่เป็นมัคคุเทศก์เท่านั้น
image
ให้ความรู้ในเรื่องอะไรบ้าง
       ในสาขาวิชาการท่องเที่ยว ให้ความรู้และเสริมทักษะวิชาชีพการเป็นมัคคุเทศก์หรือไกด์ที่ดี พร้อมกับเสริมบุคลิกภาพ ให้ความรู้เกี่ยวกับด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีนด้านการท่องเที่ยว ความรู้เกี่ยวกับทักษะการนำเสนอทริปท่องเที่ยว รวมไปถึงความรู้เกี่ยวกับสนามบิน การดูเที่ยวบิน การ Check in - Check out เคาน์เตอร์สนามบิน นอกจากนี้นักศึกษาที่จบ ปวส. สาขาการท่องเที่ยวสามารถยื่นขอบัตรไกด์และบัตรนำเที่ยวได้ ที่กรมการท่องเที่ยว
image
เรียนจบแล้วสามารถทำงานด้านใดได้บ้าง
       ท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์, ล่ามแปลภาษา, พนักงานประสานงานทัวร์, ที่ปรึกษาการท่องเที่ยว, เจ้าหน้าที่ออกแบบโปรแกรมทัวร์
ด้านการบริการและโรงแรม เช่น พนักงานฝ่ายต้อนรับ, ประชาสัมพันธ์โรงแรม, พนักงานบริการบนเรือสำราญ, บาร์เทนเดอร์
ด้านธุรกิจสายการบิน เช่น พนักงานฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ, พนักงานบริการผู้โดยสารภาคพื้น, พนักงานสำรองตั๋วเครื่องบิน
Powered by MakeWebEasy.com