เกี่ยวกับวิทยาลัย

image
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ ท่าพระ
         สืบเนื่องสมัยก่อนจัดตั้งในชื่อ "โรงเรียนวิบูลย์เสรีวิทยา" ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 โดย ดร.วิบูลย์ – คุณทัศนีย์ สินประสงค์ เป็นสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา และพัฒนาเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ เปิดสอนหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา
 
         โดย ดร.ประวิทย์ สินประสงค์ เป็นผู้รับใบอนุญาต จัดตั้งพัฒนาเป็นระดับ "วิทยาลัย" ใบอนุญาตเลขที่ กอ. 012/2538 สอนหลักสูตรวิชาพณิชยกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ วิชาบริหารธุรกิจ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ เทียบเท่าอนุปริญา
 
สาขาที่เปิดสอน ทั้ง 2 ระดับ
1.)  สาขาการบัญชี 2.) สาขาการตลาด 3.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4.) สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 5.) ธุรกิจสถานพยาบาล
 
รอบการศึกษา : รอบปกติ และ รอบสมทบ
*เพื่อสอดคล้องกับยุคสมัย และการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทย
จากประสบการณ์ด้านการศึกษามานานกว่า 40 ปี
       สืบเนื่องก่อนการจัดตั้งเป็นระดับวิทยาลัย ด้วยหลักสูตรการสอน ความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นแนวหน้าที่ได้รับการยอมรับ จากสถาบัน และองค์กรต่างๆ ทั้งใน และต่างประเทศ ในด้านการพัฒนาการศึกษา เรามุ่งเน้นให้นักศึกษามีความพร้อมนำวิชาความรู้ ใช้ประกอบวิชาอาชีพในอนาคต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
อัตลักษณ์
"จิตอาสา พัฒนาสังคม"
 

เอกลักษณ์
"นำความรู้ สู่ชุมชน"
 

ปรัชญาประจำวิทยาลัย
"วิชาดี มีวินัย ใจคุณธรรม นำสังคม"

 สีประจำวิทยาลัย
 "ม่วง - ขาว"

 ต้นไม้ประจำวิทยาลัย
 "ต้นราชพฤกษ์"
 
image

รายละเอียดพื้นที่โดยรอบสถาบัน

บริเวณใกล้เคียงและโดยรอบประกอบด้วย
     1. ห้างสรรพสินค้า และ ร้านสะดวกซื้อ : 7-11, เดอะมอลล์ท่าพระ, ซีคอนบางแค, เดอะมอลล์บางแค
     2. ตู้บริการเงินสด :  ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกร และ ธนาคารออมสิน
     3. ธนาคาร :  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
     4. สถานพยาบาล : โรงพยาบาลพญาไทย3 และ โรงพยาบาลบางไผ่
     5. สถานที่ราชการ : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่, สำนักงานเขตภาษีเจริญ และ สถานีตำรวจวัดท่าพระ
     6. สถานศึกษา : โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม, โรงเรียนวัดนวลนรดิศ, โรงเรียนวัดทองศาลางาม, โรงเรียนวัดกำแพงบางจาก, โรงเรียนเผดิมศึกษา และโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
     7. สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพฯ, วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์พาณิชยการ และ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
     8. สถานศาสนา : วัดประดู่ในทรงธรรม, วัดนวลนรดิศ, วัดทองศาลางาม, วัดกำแพงบางจาก และ วัดปากน้ำภาษีเจริญ
     9. สถานประกอบการ : บริษัทยามาฮ่า ประเทศไทย จำกัด, บริษัทจำหน่ายอะไหล่รถยนต์, บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้, โรงพิมพ์, โรงแรมแบต และ บาย บี ที เอส
 
 
 
Powered by MakeWebEasy.com