เลื่อนการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและงานคืนสู่เหย้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

Last updated: 5 มี.ค. 2563  |  748 จำนวนผู้เข้าชม  | 

เลื่อนการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและงานคืนสู่เหย้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ตามที่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) คาดการณ์การระบาดของสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กำลังขยับเข้าใกล้สู่ระดับการระบาดใหญ่(Pandemic) พบผู้ป่วยยืนยันในหลายประเทศทั่วโลก จานวนผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยพบผู้ป่วยรายใหม่ทั่วโลกเพิ่มขึ้นวันละประมาณ ๑,๐๐๐ ราย และขณะนี้มีหลักฐานการติดต่อจากคนสู่คนและพบมีการระบาดภายในประเทศ(Local Transmission) เพิ่มขึ้นหลายพื้นที่นั้น

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ ท่าพระ ขอเลื่อนพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและงานคืนสู่เหย้า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันเสาร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ออกไปโดยไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ และถ้าสถานการณ์เป็นปกติจะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบในลำดับต่อไปทาง

Web site : tvbac.ac.th และทาง https://www.facebook.com/ViboonTech/

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Powered by MakeWebEasy.com